A személyes adatok védelme

A vevőink személyes adatainak védelme nagyon fontos számunkra. Ezért a személyes adatok feldolgozásának minden folyamatát állandóan elemezzük és biztosítjuk, hogy összhangban legyen a GDPR-rendelettel – az Európai Parlament és a Tanács rendeletével a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban „GDPR-rendelet”), amely az Európai Unió minden tagállama számára kötelező, valamint a Törvénygyűjtemény 18/2018 sz., személyes adatok védelméről szóló és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló módosított törvénnyel (a továbbiakban „Törvény”).

Ezúttal tájékoztatjuk Önt az Ön személyes adatai feldolgozásának módjáról és feltételeiről, valamint az Ön ezzel összefüggő jogairól.

 

1. Mik az elérhetőségi adataink?

A vevők bizalma számunkra lényeges fontosságú. Ezért amennyiben az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban kérdései merülnének fel, teljes mértékben rendelkezésére állunk.

Az összes, és bármilyen, a személyes adatai védelmével kapcsolatos jogának érvényesítése érdekében közöljük elérhetőségi adatainkat:

Premier Sport Tour, s. r. o.
székhely: Na Revíne 29/C, 831 01 Bratislava, Szlovák Köztársaság
Cégjegyzékszám: 46 219 455
bejegyezve a Pozsony I. kerületi járásbíróságának cégjegyzékében,
szakasz: Sro, betétszám: 73743/B

Amennyiben olyan kérdése merülne fel, amelyre a jelen személyes adatok védelmének feltételeiben nem találja meg a válaszát, vagy részletesebb információt kérne ezen pontok bármelyikével kapcsolatban, vagy személyes adatok védelmére vonatkozó bármilyen jogát érvényesíteni szeretné, forduljon hozzánk bizalommal:

A. postai úton, használja, kérem, az alábbi elérhetőségi adatokat:

Premier Sport Tour, s. r. o.
Na Revíne 29/C
831 01 Bratislava

B. elektronikus úton, használja, kérem, az alábbi elérhetőségi adatokat:

e-mail cím: egry.zoltan@focitour.hu

C. telefonos úton, használja, kérem, az alábbi elérhetőségi adatokat:

telefonos elérhetőség: +36705352876

További információk megtalálhatók az alábbi honlapon: www.focitour.hu

 

2. Ki felel a kötelezettségek teljesítéséért?

Arra való tekintettel, hogy ezen kötelezettség a törvényhozásból nem következik számunkra, a személyes adatok védelmének területén nincs kijelölt felelős személyünk, viszont ezen területen a legnagyobb szakmai gondossággal teljesítjük minden, és bármilyen vállalásunkat és kötelezettségünket, amelyekben Önök is megbízhatnak.

 

3. Milyen a személyes adatok feldolgozásának terjedelme, célja és jogalapja?

A személyes adatokat csak elengedhetetlenül szükséges terjedelemben dolgozzuk fel (elsősorban a teljes névre, címre, telefonos és e-mailes elérhetőségre vonatkozóan), miközben nem dolgozzuk fel a személyes adatok különleges kategóriáit (ún. érzékeny személyes adatok).

A vevőink személyes adatait a vállalkozásunk tárgyát képező áruk és szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos különböző célokra dolgozzuk fel, de csak minimális terjedelemben úgy, hogy betartásra kerüljön a személyes adatok céljának minimalizálására vonatkozó, GDPR-rendeletben meghatározott alapelv, mely értelmében az adatkezelő a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtheti.

Ügyfeleink személyes adatait törvényes módon dolgozzuk fel, mégpedig kizárólag a GDPR-rendelet 6. cikkének 1. bekezdésében meghatározott jogalap által meghatározott kereteken belül (egyszerűbben fogalmazva, az Ön személyes adatait csak akkor dolgozhatjuk fel, ha fennáll ezen okok bármelyike). Ez esetben hangsúlyozzuk, hogy azon jogalapok közé, amelyek alapján feldolgozhatók az Ön személyes adatai, besorolható az Ön személye által megadott arra vonatkozó hozzájárulás is, hogy személyes adatai feldolgozásra kerüljenek, de csak olyan eseben, ha nem létezik másféle jogalap (ti. ha a személyes adatok feldolgozásának jogalapja a szerződés teljesítése, tehát az Ön személyes adatait azért kell feldolgozni, hogy rendesen kiszállíthassuk Önhöz az árut, vagy szolgáltatást nyújtsunk – például a rendelés visszaigazolását elküldjük az Ön e-mail címére, az Ön utalását hozzárendeljük a rendeléséhez, az árut elküldjük az Ön által meghatározott címre -, nem kell kérnünk a személyes adatai feldolgozására vonatkozó külön hozzájárulását).

Ezúttal tájékoztatjuk Önt, hogy mint adatkezelő csak és kizárólag az Ön alábbi személyes adatait dolgozzuk fel, mégpedig az alábbi célokra és alábbiakban leírt jogalapon:

a) Szerződések megkötése és teljesítése

Személyes adatokCélJogalap
Szokásos személyes adatok, elsősorban:

 • Név, titulus
 • Cím, lakhely
 • Születési dátum
 • Személyazonossági igazolvány típusa és száma
 • Átmeneti lakhely címe
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Aláírás
 • Bankszámlaszám
Szerződés megkötése,rendelés feldolgozhatósága, és szolgáltatás nyújtásának lehetősége a vevő számára, számla kiállítása, valamint lehetőség a teljesítés ellenértékének kifizetésére, annak összekapcsolása a rendeléssel.Az érintett személy szerződő fél:GDPR-rendelet 6. cikk 1. bekezdés b) pontja szerint:

az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Az érintett személy nem szerződő fél:

GDPR-rendelet 6. cikk 1. bekezdés a) pontja szerint:

az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

 

b) Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) – meglévő ügyfelek

JegyzékCélJogalap
Szokásos személyes adatok, elsősorban:

 • Név, titulus
 • Cím, lakhely
 • E-mail cím
Saját hasonló jellegű áruk és szolgáltatások felkínálása elektronikus postai úton olyan személyeknek, akiknek személyes adatait az adatkezelő áru- vagy szolgáltatás értékesítésével kapcsolatban szerezte meg.GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja szerint:az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek (a GDPR-rendelet 47. bevezetője értelmében a személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető).

 

c) áruk és szolgáltatások kínálata, marketing, versenyek, stb.

JegyzékCélJogalap
Szokásos személyes adatok:

 • Név, titulus
 • Cím, lakhely
 • E-mail cím
Áruk és szolgáltatások felkínálása elektronikus postai úton olyan esetekben, amelyek nem sorolhatók a direkt marketing alá, tervezett akciókról szóló információk, reklám- és marketingtevékenységek prezentálása, hírlevelek, tanácsok, tippek és trükkök küldése.GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja szerint:az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek (a GDPR-rendelet 47. bevezetője értelmében a személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető).

 

d) Cookie-k

JegyzékCélJogalap
Szokásos személyes adatok:Szöveges fájl, amelyet a weboldal a böngészéskor az ügyfél számítógépén, vagy mobil eszközén elment, és a felhasználó weboldalon tanúsított tevékenységének adatait tartalmazza1. cél:A felhasználói beállítások megjegyzése, a honlap biztosításának integritása.

2. cél:

Reklámok és a honlapok működésének az érintett személyek érdekeihez való jobb alkalmazása, statisztikák készítése.

1. céllal kapcsolatban:GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja szerint:

az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek (adatfeldolgozó jogos érdeke a honlap lehető legjobb működésének megőrzése és védelmének biztosítása).

2. céllal kapcsolatban:

GDPR-rendelet 6. cikk 1. bekezdés a) pontja szerint:

az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

 

e) Fényképek és referenciák közzététele a weboldalon

JegyzékCélJogalap
Szokásos személyes adatok:

 • Képfelvétel
 • Név, titulus
 • Referenciában közölt adatok
A vevőknek az adatkezelő áruival és szolgáltatásaival való megelégedettségének prezentálása, áruk és szolgáltatások értékesítésének elősegítése, reklám és marketing.GDPR-rendelet 6. cikk 1. bekezdés a) pontja szerint:

az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

 

4. Kinek kerülnek az Ön személyes adatai átadásra?

A vevőink személyes adatait védjük, azokat nem tesszük hozzáférhetővé és nem adjuk át harmadik személyeknek, vagy szervezeteknek, kivéve azokat, amelyek biztosítják a szolgáltatásokat (szállodák, légitársaságok, sportklubok, egészségbiztosítók, stb.), társaságunk könyvelését, IT infrastruktúráját, csomagküldő szolgáltatásokat, webes eszközöket, és ezért gyakran nemcsak „adatfeldolgozónak”, hanem címzettnek is minősülnek a GDPR-rendelet értelmében. Partnereink kiválasztása többek között az ügyfeleink személyes adatai feldolgozásával kapcsolatos garanciák, megbízhatóság, és szakmai gondosság biztosítása alapján történik, mindeközben ezek a társaságok vagy szervezetek titoktartási kötelezettséget vállaltak velünk szemben, és vállalták, hogy megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy a személyes adatok feldolgozása megfeleljen a GDPR-rendelet és a Törvény követelményeinek. Amennyiben ilyen kötelezettség a törvényből, vagy közhatalmi szerv határozatából következne, az Ön személyes adatai átadhatók a közhatalmi szerveknek, vagy más személyeknek is.

 

5. Átadjuk-e az Ön személyes adatait Európai Unión kívüli országokba is?

Az adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy amennyiben a teljesítés tárgyát egy harmadik országban nyújtott szolgáltatás képezi, a szerződés teljesítésének biztosítása során személyes adatai átadásra kerülhetnek az Európai Unión területen kívülre is, harmadik országokba, és nemzetközi szervezetekhez (Amerikai Egyesült Államok, Svájci Államszövetség, Ukrajna, Oroszországi Föderáció).

Ezzel kapcsolatban tájékoztatjuk Önt, hogy a GDPR-rendelet értelmében a személyes adatok átadása Európai Unión kívüli harmadik országokba megtörténhet többek között akkor, ha az Európai Bizottság úgy döntött, hogy ez a harmadik ország megfelelő védelmet biztosít. Az Európai Bizottság ezen megfelelőségi határozata (Adequacy decision) szerint az Amerikai Egyesült Államok valamint a Svájci Államszövetség olyan államok, amelyek biztosítják a személyes adatok megfelelő szintű védelmét. Az Európai Bizottság ilyen jellegű határozata hiányában a személyes adatok továbbítása összhangban áll a GDPR-rendelettel többek között akkor, ha (i) az adattovábbítás az érintett és az adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy (ii) az adattovábbítás az adatkezelő és valamely más természetes vagy jogi személy közötti, az érintett érdekét szolgáló szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges. Az említett jogalappal összhangban sor kerül az Ön személyes adatainak Ukrajna, Oroszországi Föderáció, vagy egyéb olyan állam területére való továbbítására, amely nem tartozik az Európai Bizottság ezen megfelelőségi határozatának hatálya alá.

 

6. Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait csak annyi ideig tároljuk, amíg az elengedhetetlen a feldolgozás céljaira. A szerződés teljesítésének jogcímén és a szolgáltatások vevőknek való nyújtása céljából általunk feldolgozott személyes adatokat tíz (10) évig tároljuk. A többi, más célból feldolgozott személyes adatokat öt (5) évig tároljuk, hacsak a jelen feltételekben más rendelkezés nem szerepel. Hasonlóképpen öt (5) évig tároljuk azon személyes adatokat is, amelyeket az Ön hozzájárulása alapján dolgozunk fel.

A személyes adatok tárolási idejének lejárta után biztosítjuk azok törlését esetleg anonimizáljuk, teljes összhangban a GDPR-rendelettel.

 

7. Milyen jogokat érvényesíthet velünk szemben a személyes adatok védelme területén?

Mint érintett személynek, a GDPR-rendelet alapján megilletik Önt bizonyos jogok, amelyekre ezennel felhívjuk szíves figyelmét:

 

7.1 Személyes adatokhoz való hozzáférés joga

Jogában áll igazolást kérni tőlünk azzal kapcsolatban, hogy feldolgozunk-e Önnel kapcsolatos személyes adatokat, ha igen, jogában áll hozzáférést szerezni ezen személyes adatokhoz, valamint a személyes adatai feldolgozásával kapcsolatos alapvető információkat kapni. Ezzel kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk velünk a „Mik az elérhetőségi adataink?” részben található elérhetőségi adatok segítségével.

7.2 Személyes adatok helyesbítéséhez és/vagy kiegészítéshez való jog

Jogában áll kérni, hogy haladéktalanul helyesbítsük az Önnel kapcsolatos pontatlan személyes adatokat, és jogába áll kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését. Ezzel kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk velünk a „Mik az elérhetőségi adataink?” részben található elérhetőségi adatok segítségével.

7.3 Személyes adatok törléséhez való jog

Személyes adatainak haladéktalanul történő törlését csak abban az esetben áll jogában kérni, ha:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat a ránk vonatkozó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére a GDPR-rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ezzel kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk velünk a „Mik az elérhetőségi adataink?” részben található elérhetőségi adatok segítségével, ezt követően mérlegeljük, hogy nem állnak-e fenn az Ön esetében olyan kivételek, amikor nem szükséges törölni adatait annak ellenére sem, hogy a fenti feltételek bármelyike teljesül (pl. arra a jogos igények érvényesítése céljából van szükség).

7.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Jogában áll, hogy korlátozzuk adatainak feldolgozását (ti. az adatai tárolva lesznek, más módon viszont nem kerülnek feldolgozásra), amennyiben:

 • Ön vitatta a személyes adatok pontosságát;
 • az adatfeldolgozás törvényellenes, és Ön kifogásolja a személyes adatok törlését, és helyette azok használatának korlátozását kéri;
 • nincs többé szükségünk az Ön személyes adataira adatfeldolgozás céljából, viszont Önnek szüksége van azokra jogszerű követelések érvényesítéséhez;
 • Ön kifogást emel az adatfeldolgozás ellen.

Ezzel kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk velünk a „Mik az elérhetőségi adataink?” részben található elérhetőségi adatok segítségével, ezt követően mérlegeljük, hogy nem állnak-e fenn az Ön esetében olyan kivételek, amikor az Ön személyes adatai más módon is feldolgozhatók, nemcsak azok tárolásával.

7.5 Adatkezelés ellen történő kifogás emelésének joga

Jogában áll kifogást emelni személyes adatai feldolgozása ellen, amennyiben az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja (i) közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, vagy (ii) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Amennyiben az Ön adatai feldolgozására közvetlen üzletszerzés céljából kerül sor, jogában áll bármikor kifogást emelni személyes adatai feldolgozása ellen, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ezzel kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk velünk a „Mik az elérhetőségi adataink?” részben található elérhetőségi adatok segítségével.

Az Ön személyes adatait csak abban az esetben kezelhetjük, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.6 Személyes adatok hordozhatóságához való jog

Ha az Ön személyes adatainak kezelése automatizált módon történik, az Ön hozzájárulása alapján, vagy a szerződés teljesítése céljából, jogában áll az Ön által számunkra rendelkezésére bocsátott, Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, és azokat egy másik személy (adatkezelő) részére továbbítani. Ezzel kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk velünk a „Mik az elérhetőségi adataink?” részben található elérhetőségi adatok segítségével.

7.7 Az adatfeldolgozásra vonatkozó hozzájárulás bármikor történő visszavonásához való jog

Nem utolső sorban jogában áll visszavonni az Önnel kapcsolatos személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Ezzel kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk velünk a „Mik az elérhetőségi adataink?” részben található elérhetőségi adatok segítségével.

7.8 Felügyelő hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Ezúttal ugyanakkor tájékoztatjuk Önt, hogy amennyiben feltételezi, hogy személyes adatai feldolgozása során természetes személyre vonatkozó jogai megsérültek, vagy a GDPR-rendelet rendelkezéseinek megszegésére került sor, kezdeményezheti a személyes adatok védelméről szóló eljárás megindítását a Szlovák köztársaságbeli Személyes Adatok Védelmének Hivatalánál. A kereset mintája megtalálható a Szlovák köztársaságbeli Személyes Adatok Védelmének Hivatalának alábbi honlapján: www.dataprotection.gov.sk.

 

8. Köteles-e megadni személyes adatait?

Az Ön személyes adatainak rendelkezésre bocsátása alapvetően önkéntes alapon történik, viszont bizonyos személyes adataira szükség van a szerződés rendes teljesítése céljából (ti. az áruk és szolgáltatások megfelelő és kellő időben történő nyújtása), ezért amennyiben azok nem kerülnek átadásra, részünkről nem teljesíthetőek megfelelő módon a szolgáltatások nyújtásával összefüggő kötelezettségek.

 

9. Gyűjtjük-e az Ön személyes adatait Öntől kívüli, más forrásokból?

Nem, az összes általunk feldolgozott személyes adat kifejezetten Öntől származik.

 

10. Cookie-k

Használjuk-e cookie-kat?

Ahhoz, hogy a lehető legjobban javítsuk honlapunk szolgáltatásainak és funkcionalitásának minőségén, cookie-kat használunk.

Mik azok a cookie-k?

Ezek olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket az Ön számítógépében vagy mobilkészülékében mentésre kerülnek, és amelyek honlap aktív falhasználóinak tevékenységével kapcsolatos információkat tartalmaznak úgy, hogy ezen információk azt követően hozzáférhetővé válnak a honlapot üzemeltető szervergép számára a felhasználó következő látogatása során. Ezen fájlnak köszönhetően a honlap bizonyos ideig megjegyez információkat az Ön böngészésével és érdeklődési körével kapcsolatban.

Miért használunk cookie-kat?

A cookiek hasznosak többek között arra, hogy:

 • a honlap működése megfelelően biztosítva legyen (pl. hogy be lehessen fejezni az áruvásárlást),
 • megállapítsuk, milyen honlapokat és funkciókat szokott Ön a leggyakrabban használni, hogy a honlap működését személyre szabhassuk az Ön igényei és érdeklődése alapján,
 • megállapítsuk, milyen reklámokat szokott Ön a leggyakrabban megtekinteni, amivel korlátozásra kerül olyan reklámok megjelenítése, amelyek iránt Ön nem érdeklődik.

Hol használunk cookie-t?

– Google Analytics
– Google Tag Manager
– Facebook
– Twitter
– Google+
– Youtube
– Livechat

Milyen adatokat tárolnak a cookie-k?

– IP cím
– böngésző típusa
– képernyő felbontása
– böngésző nyelve

Hogyan ellenőrizhetők a cookie-k?

Az általunk használt cookie-k azok lejárati ideje szerint két (2) típusra oszthatók:

 • átmeneti (ún. session) cookie-k: ezek az Ön böngészőjében csak addig kerülnek tárolásra, amíg a böngészőt be nem zárja;
 • állandó (ún. persistent) cookie-k: amelyek tárolva lesznek a böngésző bezárását követően is.

A cookie-k tárolási idejét személyre is szabhatja igényei alapján, mivel az a cookie és az Ön böngészője beállításaitól függ. Az Ön böngészőjének beállítása az Elektronikus hírközlésről szóló törvény 55. § 5. bekezdése értelmében az Ön, cookie-k honlapunkon való használatához való hozzájárulásának tekinthető.

Amennyiben a cookie-k működését nem támogatja, zavarják Önt, vagy tart tőlük, a böngészőjében azokat kikapcsolhatja. A részleteket tekintse meg az aboutcookies.org honlapon. Az Ön számítógépén tárolt összes cookie-t törölheti és a böngészők többsége beállítható olyan módon, hogy teljesen letiltsa a cookie-k mentését. Ebben az esetben viszont az adott honlap minden egyes megtekintése során manuálisan módosítania kell egyes beállításokat és bizonyos szolgáltatások és funkciók nem fognak megfelelően működni.

 

11. Milyen alapvető műszaki és szervezeti intézkedéseket hoztunk az Ön adatainak védelme érdekében?

A személyes adatok lehető legjobb védelme érdekében az adatfeldolgozási folyamatokba az alábbi biztosítékokat építettük be, és az alábbi műszaki és szervezeti intézkedéseket hoztuk meg:

 • Rendelkezünk egy a személyes adatok feldolgozásával és védelmével kapcsolatos belső dokumentációval, amely teljes mértékben összhangban áll a GDPR-rendelettel és a Törvénnyel.
 • Az összes személyt, aki az Ön adataihoz megbízásunkból hozzáféréssel rendelkezik tájékoztattuk és ezek a személyek az Ön személyes adatait a mi utasításaink alapján dolgozzák fel, a GDPR-rendelettel összhangban.
 • Rendszeresen biztosítjuk az Ön személyes adatait megbízásunk alapján feldolgozó személyek átképzését.
 • Rendszeresen követjük a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogszabályi előírásokat.
 • Partnereink kiválasztása többek között az ügyfeleink személyes adatai feldolgozásával kapcsolatos garanciák, megbízhatóság, és szakmai gondosság biztosítása alapján történik, mindeközben ezek a társaságok vagy szervezetek titoktartási kötelezettséget vállaltak velünk szemben vállalták, hogy megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy a személyes adatok feldolgozása megfeleljen a GDPR-rendelet követelményeinek.
 • Az Ön személyes adatainak feldolgozása zárható helyiségekben található személyi számítógépeken és notebookokon történik úgy, hogy ezen helyiségekbe harmadik személyeknek a belépése korlátozva van, és megfigyelés alatt történik.
 • Az egyes személyi számítógépek és notebookok operációs rendszerébe való belépés korlátozva van, és kizárólag egyedi jelszó megadásával lehetséges. A munkahelyről való távozáskor minden személy gondoskodik az adott számítógép és notebook operációs rendszeréből való kijelentkezésről és távozáskor kikapcsolja, és a helyiségek bejárati ajtaját bezárja.
 • Felhőalapú „cloud computing” szoftver megoldást alkalmazunk úgy, hogy az adatok egy az Európai Unió központjában található szoftver keretein belül kerülnek elmentésre, amelyet egy magán felhőszolgáltató működtet úgy, hogy ezen szolgáltatóval olyan szerződés köttetett, amely szabályozza a szolgáltató alapvető jogait és kötelezettségeit. A szolgáltató tapasztalatai, hírneve, specializációja és székhelye, fizetőképessége, megbízhatósága, vagyona és tőkekövetelményei, potenciális összeférhetetlensége, a tárolt információkkal való visszaélés kockázata, a szerver pontos helye, a szerverek és az adatközpont fizikai és elektronikus biztonsága a szerződés megkötése előtt ellenőrzésre kerültek.
 • Az összes honlap és alkalmazás, amelyen tárolják Ön személyes adatait, jelszóval és kóddal vannak védve.
 • Azon személyi számítógépek és notebookok, amelyeken az információs rendszer elektronikus adatai találhatók, törvényes és hitelesített szoftverekkel vannak ellátva, amelyek biztosítják a vírusok, kémprogramok, esetleg a hekkerek más esetleges támadásaival szembeni védelmet. A hozzáférés mértékét, a jelszavak alkalmazásának módját, azok rendszeres cseréjét és frissítését a belső szabályzat írja elő. Az információs rendszerekben található legfontosabb dokumentumokat, illetve fájlokat ugyancsak olyan jelszóval titkosítják, amellyel kizárólag a dokumentum szerzője rendelkezik, aki azt létrehozta, esetleg más illetékes személyek, elsősorban olyanok, akik számára a dokumentumot létrehozták.
 • A papír alapú dokumentumok megsemmisítését iratmegsemmisítő segítségével biztosítjuk rendszeres időközönként úgy, hogy a likvidált dokumentumokat, és azok részei semmilyen módon nem rekonstruálhatók ismételt felhasználás céljából.
 • Elektronikus dokumentumok és adatok likvidálását olyan módon biztosítjuk, hogy az adott dokumentum és adatok tartósan és visszavonhatatlanul eltávolításra kerülnek a szervergép merevlemezéről.

 

12. Történik-e nálunk automatizált döntéshozatal és profilalkotás?

Nem adunk ki olyan döntéseket, amelyek kizárólag automatikus adatfeldolgozáson és profilalkotáson alapulnának, és amelyeknek Önt érintő, vagy hasonlóképpen Önt jelentős módon befolyásoló joghatásai lennének.

 

13. Mik a további összefüggő információk?

Ezen személyes adatok védelmének feltételeiben esetenként történhetnek változások, viszont az Ön jelen feltételek által szavatolt jogait az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem fogjuk korlátozni. A személyes adatok védelmének feltételeiben történő bármilyen módosítás a jelen honlapon közlésre kerül. A személyes adatok védelmének feltételeiben történő esetleges jelentős változásokról a felhasználók előre tájékoztatva lesznek (beleértve az e-mail útján történő tájékoztatást is különös jelentőséggel bíró esetekben).

Ezen feltételek 2018.05.25. napjától érvényesek.